Oprogramowanie dla Weterynarii

ExamVue PACS

Narzędzia do obrazowania i adnotacji

Przeglądarka obrazów

DICOM Open, Image Save, User Layout, DICOM Print, DICOM Send, DICOM Header Information, Zoom / ROI Zoom, Fit Image, Panning, ROI Window Leveling, Invert, Rotation, Flip, Annotation Show & Hide.

Adnotacja na obrazie

Tekst, TEKST UŻYTKOWNIKA, Znak R / L, Długość, Kąt, Kąt Cobba, Prostokąt, Elipsa, Wielokąt, Wolna ręka, Profil linii, Histogram, * Narzędzie chiropraktyki, * Kąt Norberga, VHS, Prostokąt, Elipsa, Wielokąt, Rysunek odręczny, Profil linii, Histogram
Image
Image
Image
Image

Narzędzia listy roboczej:

Usuwanie obrazu

We/wy pliku

Scalenie

Komentarz

Image
Image
Image
Image

Edycja pacjenta

DICOM Send

Porównaj

Raport

Zaawansowane narzędzia dostępne w PACS ExamVue

Image

Kąt Norberga

kąt zmierzony pomiędzy linią łączącą środki głów kości udowych a linią wychodząca z środka głowy kości udowej i styczną do przedniego rąbka panewki miednicy (powinien mieć on wartość równą lub większą niż 105 stopni)
Image

VHS (score Heart Vertebral Heart)

(VHS,vertebral heart scale), czyli wyznaczenie tzw. liczby kręgosłupowej serca. Korelacja pomiędzy długością ciała a wielkością serca.
Metoda VHS polega na porównaniu wielkości sylwetki serca z długością trzonów kręgów piersiowych, które pozostają w proporcji z wielkością ciała zwierzęcia.

Przyjazny interfejs

Zmienny wygląd interfejsu
Image
Image

Prosty i szybki przepływ pracy

Podwójny monitor (lista robocza, przeglądarka)

Wygodne funkcje diagnostyczne

Widok wielu obrazów
Image